W sprawie:
przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wsparcia finansowego zadania własnego Gminy Ślesin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Data uchwały:
2020-02-12

Numer uchwały:
174/XVIII/20

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały, o której mowa w § 1, w brzmieniu
załącznika do niniejszej uchwały, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.