BZP.271.5.PN.2020                                                                       Ślesin 27.04.2020

Dotyczy: Rozbudowa Przedszkola w Licheniu

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza informację z otwarcia ofert.