W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2020 -2036

Data uchwały:
2020-04-27

Numer uchwały:
178/XIX/20

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
2020-04-27