W sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze Miasta Ślesin, rejon ulicy Cegielnianej i ulicy Polnej

Data uchwały:
2020-04-27

Numer uchwały:
179/XIX/20

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego