W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślesin

Data uchwały:
2020-04-27

Numer uchwały:
189/XIX/20

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
2020-04-27