W sprawie:
zmiany Uchwały nr 429/XLI/18 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 22 sierpnia 2018 roku dotyczącej przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, zamieszkałych na terenie Gmi

Data uchwały:
2020-04-27

Numer uchwały:
191/XIX/20

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego