W sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Półwiosek Lubstowski na obszarze Gminy Ślesin.Data uchwały:
2020-08-07

Numer uchwały:
228/XXII/20

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego