W sprawie:
zawarcia porozumienia z Powiatem Konińskim dotyczącego wykonywania przez Gminę Ślesin zadania należącego do właściwości powiatu polegającego na założeniu i prowadzeniu przez Gminę Ślesin Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ślesinie.

Data uchwały:
2020-08-28

Numer uchwały:
229/XXIII/20

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
2020-08-20