BZP.271.7.PN.2020                                                                Ślesin 23.09.2020 r.

Dotyczy: Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Ślesin  na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022

<>

Ogłoszenie nr 588508-N-2020 z dnia 2020-09-23 r.