BZP.271.7. PN.2020                                                                            Ślesin 01.10.2020 r.

 

 

 

 Zamawiający zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza informację z otwarcia ofert.