BZP.271.7.PN.2020                                                                            Ślesin 12.10.2020 r.

Dotyczy: Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Ślesin  na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.