BZP.271.10.PN.2020                                                                Ślesin 19.10.2020 r.

Dotyczy: Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych  z nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych z terenu miasta i gminy Ślesin.

OGŁOSZENIE 2020/S 203 493887

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Pzp zamieszcza SIWZ. W rozdz. VI ust.5 pkt A) ppkt 5 omyłkowo wpisano będną kwotę.