BZP.271.9.PN.2020                                                                Ślesin 22.10.2020 r.

Dotyczy: Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie w ramach zadania: Przebudowa budynków ZSP w Ślesinie

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza informację z otwarcia ofert.