W sprawie:
uchylenia części uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Mikorzyn

Data uchwały:
2020-10-02

Numer uchwały:
235/XXIV/20

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
2020-10-02