BZP.271.8.PN.2020                                                                      Ślesin 23.10.2020 r.

Dotyczy: Przebudowa przepompowni ścieków w Ślesinie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

<>

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza informację z otwarcia ofert.