BZP.271.11.PN.2020                                                                        Ślesin 17.11.2020 r.

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w Pogoni Gosławickiej   

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza informację z otwarcia ofert.