BZP.271.10.PN.2020                                                                        Ślesin 24.11.2020 r.

Dotyczy: Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych z terenu miasta i gminy Ślesin

Informacja z otwarcia ofert.