BZP.271.15.PN.2020                                                                     Ślesin 30.11.2020 r.

Dotyczy: Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych na potrzeby Gminy Ślesin (II przetrg)

<>

Ogłoszenie nr 759450-N-2020 z dnia 30.11.2020 r.