BZP.271.16.PN.2020                                                                    Ślesin 02.12.2020 r.

Dotyczy: Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych z terenu miasta i gminy Ślesin

Ogłoszenie nr 760892-N-2020 z dnia 02.12.2020 r.