BZP.271.12.PN.2020                                                                    Ślesin 03.12.2020 r.

Dotyczy: Zakup i dostawa opału na potrzeby Gminy Ślesin

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.