BZP.271.15.PN.2020                                                                    Ślesin 03.12.2020 r.

Dotyczy: Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych na potrzeby Gminy Ślesin