BZP.271.16.PN.2020                                                                Ślesin 10.12.2020 r.

Dotyczy: Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych z terenu miasta i gminy Ślesin

Informacja z otwarcia ofert.