W sprawie:
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Data uchwały:
2020-12-10

Numer uchwały:
252/XXVI/20

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.