BZP.271.17.PN.2020                                                                       Ślesin 11.01.2021 r.

Dotyczy: Przebudowa przepompowni w Ślesinie

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza informację z otwarcia ofert.