W sprawie:
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Licheń Stary w rejonie ul. Toruńskiej Etap II, gmina Ślesin.

Data uchwały:
2020-12-30

Numer uchwały:
259/XXVII/20

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.