W sprawie:
sprawie zmiany uchwały nr 252/XXVI/20 z dnia 10 grudnia 2020 roku dotyczącej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Data uchwały:
2020-12-30

Numer uchwały:
267/XXVII/20

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.