W sprawie:
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ślesin.

Data uchwały:
2020-12-30

Numer uchwały:
268/XXVII/20

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.