Ślesin, 29.01.2021 r.

Gmina Ślesin, zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2021 r.