W sprawie:
pozbawienia wybranej drogi kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania.

Data uchwały:
2021-03-26

Numer uchwały:
289/XXX/21

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego