W sprawie:
uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Ślesin"


Data uchwały:
2021-10-11

Numer uchwały:
357/XXXV/21

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.