W sprawie:
przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Ślesin
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022"


Data uchwały:
2021-11-24

Numer uchwały:
372/XXXVI/21

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
2021-11-24