Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  14/2005    

 

                                  BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN

 

                                                    z dnia  9 września 2005 r.

 

 

 

 

 

w sprawie określenia stanowisk, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych.

 

 

            Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku  o ochronie informacji niejawnych / Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późniejszymi zm. )