Ślesin: Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Piotrkowice, Niedźwiady Duże i Wygoda w ramach zadania: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin - etap II Numer ogłoszenia: 102951 - 2016; data zamieszczenia: 24.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane