Skład Rady Miejskiej Gminy Ślesin

L.p.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Chrzanowski  Stanisław

 

Przewodniczący

2.

Władysław Mielcarek

 

Z-ca Przewodniczącego

3.

Wadelski  Jan

 

Z-ca Przewodniczącego

4.

Bielicki Paweł

 

Członek

5.

Brodowski Marcin

 

Członek

6.

Chmurska Małgorzata

 

Członek

7.

Dąbek Andrzej

 

Członek

8.

Ejma Marek

 

Członek

9.

Gryciuk Andrzej

 

Członek

10.

Janczewski Paweł

 

Członek

11.

Maciejewski Jerzy

 

Członek

12.

Mądry Mariusz

 

Członek

13.

Nowak Agnieszka

 

Członek

14.

Pilarska Halina

 

Członek

15.

Walczak Radosław

 

Członek