Ślesin: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Ślesinie w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin Numer ogłoszenia: 97635 - 2016; data zamieszczenia: 22.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane