BZP. 271.6 PN.2016                                                                                                                                    Ślesin 01.07.2016 r

Ślesin: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wraz z rozbudową Numer ogłoszenia: 114947 - 2016; data zamieszczenia: 01.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane