BZP.271. 11 PN.2016                                                                     Ślesin 08.11.2016 r.

Dityczy: Ogłoszenie nr 338693 - 2016 z dnia 2016-11-08 r.

Ślesin: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Ślesin
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy