O.ZSP.271.1.PN.2018                                                                    Ślesin 01.08.2018

Dotyczy: Zakup i dostawa pelletu drzewnego do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego  w Ślesinie