BZP.271.13.PN.2019                                                                        Ślesin 08.11.2019 r.

Dotyczy: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Piotrkowice w ramach zadania "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI – etap II" w ramach projektu przebudowa drogi powiatowej 3210P relacji Różopole - Licheń Stary - Wola Podłężna

Ogłoszenie nr 620486-N-2019 z dnia 2019-11-08 r.

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej :

Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI- etap II  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 zamieszcza poprawiony załącznik do SIWZ przedmiar robót (w Dokumentacji technicznej) przez omyłkę nie zeskanowano str.3.