O.ZSP.271.1.PN.2019                                                                     Ślesin, 09.09.2019 r.

 

 

Dotyczy: Zakup i dostawa pelletu drzewnego do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ślesinie

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty